Artikel over gabberskins in de Nieuwe Revu

Kennelijk is er een misverstand opgetreden over gabbers en gabberskins/skinheads. Dat wil graag proberen weg te nemen. Over de laatste groep, gabberskins/skinheads, onder wie skins met extreem-rechtse ideeen, gaat ons artikel. Met name wil ik nog even wijzen op de twee kaders in het artikel (zijn alle skinheads racisten? en skinheads en gabbers: zoek de verschillen?) die we juist hebben opgenomen om aan aan te geven dat het hier verschillende groepen jongeren betreft.

Maar ook in het artikel zelf wordt heel duidelijk gemaakt dat wij -overigens nadat al in de krant had gestaan dat een rector van een school bepaalde kledingmerken had verboden omdat die extreem-rechtse associaties opriepen, dat hebben wij niet bedacht- slechts signaleren dat er onder gabberskins een groeiend aantal extreem-rechtse skins rondlopen. Dat hebben wij met inachtname van de groots mogelijke zorgvuldigheid, gepubliceerd. Wij hebben gabbers als groep niet willen stigmatiseren - en hebben dat ons inziens ook niet gedaan.

Om zulks nog eens te benadrukken zijn we op de uitnodiging van een gabber ingegaan en waren we afgelopen zaterdag aanwezig op een hardcore feest geweest. Het verslag daarvan tref je aan in het komende nummer van Nieuwe Revu (nummer 11.)

Hopende hiermee e.e.a verduidelijkt te hebben, ga ik ervan uit dat het misverstand uit de wereld is.

Vriendelijke groet, Jossine Modderman, chef redactie Nieuwe Revu en Jildou van der Bijl, hoofdredacteur Nieuwe Revu

Nieuwe Revu

maandag 03 maart 2003

2621 x gelezen