Barcode voor horecapersoneel van start

Horecapersoneel speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van problemen door drank- en drugsgebruik. Het horecapersoneel kan ervoor zorgen dat problemen worden voorkomen door signalen van dealen en misbruik te herkennen en de regels actief te handhaven. Om horecapersoneel daarin te ondersteunen, ontwikkelden het Trimbos-instituut en het NIGZ de cursus ‘Barcode – Omgaan met alcohol en drugs in de horeca- ’.

Alcohol serveren aan een dronken klant of een vijftienjarige is verboden, evenals de aanwezigheid van drugs in een horecaonderneming. Toch valt het niet mee op deze punten de wet na te leven. Daarvoor is meer nodig dan een wettekst. Het personeel moet daarin ondersteund worden, bijvoorbeeld door te oefenen met lastige situaties. Hierdoor wordt het makkelijker een leuk meisje van vijftien een mixdrankje te weigeren of een klant die aan het blowen is de deur te wijzen. Barcode is niet alleen belangrijk voor de barman, ook de toiletjuffrouw, de manager en de portier doen mee. Barcode is er dus voor al het personeel. De manager heeft een actieve rol in de cursus. Afhankelijk van de problemen die spelen, wordt bepaald welke onderwerpen in de cursus aan bod komen. Inmiddels zijn 30 medewerkers van instellingen voor verslavingszorg getraind om de cursus Barcode te kunnen geven.

Barcode maakt deel uit van een breder pakket aan instrumenten: Uitgaan en Drugs. Daarmee kunnen Instellingen voor verslavingszorg en GGD-en in hun regio invulling geven aan preventie van riskant alcohol- en drugsgebruik in het uitgaanscircuit. Uitgaan en Drugs loopt bij diverse gemeenten verspreid over heel Nederland. Gemeenten gebruiken Uitgaan en Drugs om drugsproblematiek in het uitgaanscircuit en het toegenomen alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Beleidsadvisering, voorlichting en het goed in kaart brengen van eventuele problematiek zijn belangrijke onderdelen.

Trimbos

dinsdag 17 april 2007

1512 x gelezen