Dance '66

In samenwerking met de Amsterdamse D66 gemeenteraadsfractie en de Tweede Kamerfractie D66 en de Belangenvereniging Dance en met medewerking van de Nachtwacht, is op vrijdag 18 juni een eerste en unieke bijeenkomst georganiseerd: DANCE ’66. Dit zal plaatsvinden in Hotel Arena te Amsterdam en verschillende overheden, branche - en dance organisaties, pers en overige belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.

De avond begint om 20.00 uur met DANCE ’66, waarin een 4 punten manifest door een panel van experts besproken wordt. Het vier punten manifest geeft de problematiek en oplossingen weer voor Dance in het uitgaansleven. De punten zijn: cultuur, veiligheid, verantwoordelijkheid en economie. Het panel bestaat namens D66 uit: Boris van de Ham (Tweede Kamerlid D66) en Saskia Bruines (Fractievoorzitter D66 Amsterdam), namens de BVD uit: Irfan van Ewijk (ID&T) en Jurriaan Bakker (voorzitter BVD) en de Nachtwacht wordt vertegenwoordigd door: Dick Koopman.

De Dancescene is van niets, de afgelopen 15 jaar, uitgegroeid tot één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingsstromingen voor jongeren en jongvolwassenen. Niettemin is Dance onderhevig geweest aan een grote mate van kritiek, mede als gevolg van een aantal incidenten op het gebied van openbare orde, (persoonlijke) veiligheid en gezondheid. Insteek van deze avond is om verdieping en het inlevingsvermogen en vertrouwen in de dance te vergroten bij de verschillende overheden. Aansluitend zal de avond worden afgesloten met een borrel.

D'66 Amsterdam

vrijdag 18 juni 2004

1558 x gelezen